close
close

Formular cerere ofertă

  Nume (obligatoriu)
  E-mail (obligatoriu)
  Telefon (obligatoriu)
  Observații
  ELECTRO & CONSTRUCT S.R.L.

  CASA VERDE AFM

  INSTALATOR VALIDAT IN CADRUL PROGRAMULUI AFM PRIVIND INSTALAREA DE SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA

  ELECTRO & CONSTRUCT S.R.L. este  instalator validat in cadrul Programului AFM pentru instalarea de sisteme fotovoltaice in productia de energie electrica. Oferim servicii profesionale si solutii personalizate in Buzau. Contacteaza-ne pentru a beneficia de energia verde si reducerea facturilor de electricitate.

  Descopera beneficiile Programului Casa Verde in Buzau pentru sisteme fotovoltaice! ELECTRO & CONSTRUCT S.R.L. este partenerul tau pentru instalarea si implementarea solutiilor fotovoltaice sustinute de AFM. Alege energia verde si contribuie la reducerea costurilor facturilor tale de electricitate in mod sustenabil. Contacteaza-ne pentru a primi informatii si consultanta personalizata in Buzau.

  Casa Verde AFM Buzau

   

   

   

  Lista consolidată a instalatorilor validați în cadrul Programului Sisteme Fotovoltaice 2023! (publicată la data de 22.01.2024)

  – Instrucțiuni beneficiari  pentru alegerea instalatorului

  Etapele programului Casa Verde

  a) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;
  b) aprobarea instalatorilor;
  c) încheierea contractelor de participare;
  d) depunerea garanției de către instalatorii cu care a fost încheiat contract de participare;
  e) publicarea listei instalatorilor validați;
  f) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanților;
  g) încărcarea în aplicație a documentelor prevăzute la art. 19, de către solicitanți, și rezervarea sumelor aferente finanțării prin înscrierea în aplicație, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la lit. b)—e);
  h) selectarea de către solicitanți a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;
  i) analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalatorul selectat;
  j) aprobarea/respingerea/refuzul solicitanților de către instalator, prin intermediul aplicației;
  k) aprobarea/respingerea de către AFM a solicitanților, în baza listelor generate de aplicație;
  l) contestarea rezultatului de către solicitanți;
  m) semnarea contractelor de finanțare de către unitățile de cult, generate prin intermediul aplicației;
  n) implementarea proiectului;
  o) decontarea sumelor solicitate de instalatorii validați;
  p) verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilității beneficiarilor și a documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eșantion;
  q) monitorizarea beneficiarilor.

  Aprobarea finantării:

  (1) În termen de maximum 90 de zile de la data publicării de către AFM a listei prevăzute la art. 14 alin. (10) se parcurg următoarele etape:
  a) selectarea de către solicitant a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;
  b) efectuarea analizei de către instalator a documentelor încărcate de solicitant;
  c) aprobarea de către instalator, în aplicație, a solicitanților eligibili.
  (2) În termen de maximum 30 de zile de la data selectării instalatorului de către un solicitant, instalatorul analizează documentele încărcate de solicitant, conform procedurii de analiză, și selectează în aplicație solicitanții eligibili.
  (3) AFM generează prin intermediul aplicației listele cuprinzând proiectele solicitanților eligibili.
  (4) Comitetul director al AFM avizează lista proiectelor selectate pentru finanțare și le propune spre aprobare Comitetului de avizare.
  (5) Comitetul de avizare aprobă proiectele selectate pentru finanțare.
  (6) AFM publică pe pagina de internet lista solicitanților aprobați.
  (7) Pentru solicitantul unitate de cult, aplicația va genera contractul de finanțare, în vederea semnării de către aceasta.

  Respingerea proiectelor : 

  (1) În termen de maximum 90 de zile de la data publicării de către AFM a listei prevăzute la art. 14 alin. (10)
  se parcurg următoarele etape:
  a) selectarea de către solicitant a unui instalator validat, prin intermediul aplicaţiei;
  b) analizarea de către instalator a documentelor încărcate de solicitant;
  c) respingerea/refuzul solicitanţilor de către instalator, în aplicaţie.
  (2) În termen de maximum 30 de zile de la data selectării instalatorului de către un solicitant, instalatorul
  comunică acestuia motivele de fapt şi de drept care stau la baza deciziei de respingere pe motive de
  eligibilitate, conform prevederilor ghidului, şi/sau a refuzului de instalare a sistemului de panouri fotovoltaice.
  (3) În situaţia menţionată la alin. (2), solicitantul poate selecta alt instalator validat.
  (4) La finalul celor 90 de zile calculate de la data publicării listei prevăzute la art. 14 alin. (10) se vor realiza
  următoarele etape:
  a) AFM generează prin intermediul aplicaţiei listele cuprinzând proiectele solicitanţilor respinşi pe motive de
  eligibilitate;
  Pagina 11 din 26
  b) Comitetul director al AFM aprobă listele cuprinzând proiectele solicitanţilor respinşi pe motive de
  eligibilitate;
  c) AFM publică pe pagina de internet lista/listele solicitanţilor respinşi pe motive de eligibilitate;
  d) solicitantul poate depune contestaţie împotriva deciziei Comitetului director.
  (5) Solicitantul care nu a selectat în termen de 90 de zile în aplicaţie un instalator sau a fost refuzat de
  instalatorii selectaţi pierde rezervarea sumei.

  Contestarea rezultatului procesului de analiză:

  (1) Solicitanţii pot formula contestaţie împotriva deciziei Comitetului director în termen de 30 de zile de la data
  publicării listelor prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. c) pe pagina de internet a AFM.
  (2) Contestaţia se va încărca în aplicaţie în termenul prevăzut la alin. (1).
  (3) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată şi va cuprinde, sub sancţiunea
  respingerii ca inadmisibilă, obiectul contestaţiei şi motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.
  (4) Listele cuprinzând contestaţiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet a AFM, iar
  rezultatele vor fi comunicate contestatarilor, în condiţiile legii.
  (5) Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă,
  potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  Contact Icon
  expand_less
  Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
  Detalii Am înțeles